Vårt främsta uppdrag är att bidra till en bra start i livet för våra barn och elever och som anställd är du medansvarig för att vi ska lyckas. Men för oss är det också viktigt att du som anställd har utrymme att växa och utvecklas.

Grupp av lärare som skrattarVi vill ge både anställda och barn goda förutsättningar för att lära sig. Vi vill också ligga i framkant när det gäller pedagogisk utveckling samt genomförande och organisering av undervisningen. För att kunna göra det tar vi stöd i forskning, och vi ger dig som anställd goda möjligheter till kompetensutveckling både externt och internt.

Utbildningen och arbetsmiljön i våra förskolor och skolor håller hög kvalitet. Hos oss får du stora möjligheter att påverka. På Palmlunds Skolor arbetar ledningen systematiskt tillsammans med dig som anställd, barnen, eleverna och deras vårdnadshavare för att förbättra vår gemensamma arbetsplats.