Här hittar du som är anställd på någon av våra förskolor eller skolor länkar till vårt intranät och lärplattform, kontaktuppgifter till vår administration samt information om våra interna styrdokument.

Inloggning till Infomentor

Infomentor

Inloggning till Sharepoint

Sharepoint

Administration

Juridik, kvalitetsfrågor, press/media och organisation
Anders Ek
Koncernchef Palmlunds Skolor
E-post: anders.ek@palmlunds.se
Telefon: 0768-58 00 42

Lön
Jennifer Nilsson
Ekonomiassistent
E-post: jennifer.nilsson@palmlunds.se

Fakturor och avtal
Anders Ek
Koncernchef Palmlunds Skolor
E-post: anders.ek@palmlunds.se
Telefon: 0768-58 00 42

Fastighetsfrågor och personal
André Deltin
Drift- och HR-chef
E-post: andre.deltin@palmlunds.se
Telefon: 0768-58 00 49

Palmlunds Skolors styrdokument

Personalhandbok

I vår personalhandbok finns riktlinjer för vad som gäller för din anställning i Palmlunds Skolor, till exempel vilka rutiner vi har för att anmäla sjukdom, ansöka om ledighet eller hantera utlägg. Personalhandboken finns på din arbetsplats och på Sharepoint.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I vårt ledningssystem hittar du rutiner och riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet i Palmlunds Skolor. Ledningssystemet finns på din arbetsplats och på Sharepoint.

Mallar och blanketter

I vårt dokumentbibliotek på Sharepoint kan du som anställd och enhetschef ladda ner blanketter för rapportering, utredning och beslut gällande kränkande behandling, mallar för pedagogisk kartläggning, handlingsplaner och åtgärdsprogram samt andra dokument som du använder i ditt arbete.