Vi vill att alla barn och elever i våra förskolor och skolor får en bra start i livet. Vi tror och hoppas att du som vårdnadshavare delar den viljan och vill arbeta tillsammans med oss för att det ska bli verklighet.

Här kan du läsa om samarbetet mellan hemmet och skolan samt vad du som förälder kan förvänta dig av oss, och vad vi förväntar oss av dig. Du hittar också information om hur du går till väga för att lämna in synpunkter och förslag till ditt barns förskola eller skola. Längst ner finns en länk till vår lärportal Infomentor.

Samarbetet mellan hem och skola

Tillsammans kan vi ge ditt barn en bra start i livet. För att kunna göra det måste både hemmet och skolan aktivt arbeta för att skapa ett gott och förtroendefullt samarbete. Vi gör det till exempel genom att involvera dig som vårdnadshavare i arbetet med att utvärdera och förbättra ditt barns utbildning och arbetsmiljö.

Höga och positiva förväntningar

Vad andra förväntar sig av en spelar stor roll för hur man presterar. Därför har vi höga och positiva förväntningar på ditt barn, oss själva och dig.

Vi förväntar oss till exempel att du hjälper oss att ge ditt barn en god skolgång genom att dela med dig av viktig information om ditt barn och lämna synpunkter på skolan. Vi förväntar oss också att du bidrar till att skapa ett gott samarbete mellan hemmet och skolan och ser till att ditt barn kommer väl förberedd till förskolan eller skolan varje dag.

I gengäld kan du förvänta dig att personalen på våra förskolor och skolor

  • utgår från ditt barns unika förutsättningar och ger hen det stöd hen behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling
  • är ansvarsfulla, engagerande, bekräftande och goda förebilder för ditt barn
  • följer skollagen, läroplanen och andra bestämmelser.

Pedagog tillsammans med ett barn som arbetar med montessorimaterial

Dina synpunkter och förslag är viktiga i utvecklingsarbetet

Våra barns och elevers samt deras vårdnadshavares synpunkter är viktiga för alla våra förskolor och skolor. Med hjälp av dem kan vi systematiskt förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter, förslag eller klagomål vänder du dig du i första hand till den pedagog som snabbast kan förbättra situationen för ditt barn. Du kan också vända dig till förskolechefen eller rektorn. Du hittar kontaktuppgifter och mer information om klagomålshantering på ditt barns förskolas eller skolas egen sida.

Lärportalen Infomentor i skolan

Vi använder lärportalen Infomentor för att dokumentera det pedagogiska arbetet och resultaten på några av våra skolor. Som vårdnadshavare kan du logga in och till exempel läsa om vad ditt barns grupp eller klass gör om dagarna eller sjukanmäla ditt barn.

Du får inloggningsuppgifter av administratören på ditt barns skola. Här kan du sedan logga in.