Palmlunds Skolor är ett utbildningsföretag i Skåne. Vi har förskolor och skolor i Helsingborg, Lund och Malmö. Verksamheterna i Helsingborg och Lund drivs i enlighet med Maria Montessoris filosofi. Verksamheterna i Malmö arbetar efter FN:s barnkonvention.

Förskolorna och skolorna är små och självstyrande, men vi erbjuder mycket stöd i arbetet med att systematiskt utveckla utbildningen och arbetsmiljön.

I Lund driver vi också Maria Montessori Institutet (MMI) som erbjuder kurser i montessoripedagogik och internationella montessoripedagogutbildningar.

Namn: Palmlunds Skolor AB
Ägare: LV Sverige AB (100%)
Soliditet: 27,8 %
Omsättning: 67,2 Mkr
Rörelseresultat: 5,6 %
Resultat efter skatt: 4,5 %