För oss är det viktigt att ta tillvara på den kompetens våra anställda har och erbjuda dem möjlighet att växa och utvecklas. Det är också viktigt att ledare som är nya inom Palmlunds Skolor får en gedigen utbildning om vad vi står för och hur vi arbetar.

Bild på en leende kvinna i grönt

Vi vill bygga stabila verksamheter i Palmlunds Skolor. Tydliga och trygga ledare som har verksamhetens bästa för ögonen är en förutsättning för att vi ska få en god arbetsmiljö och ett bra organisatoriskt resultat. Vi strävar efter att ha en gemensam plattform för ledarskapet i vår organisation. Därför har vi utvecklat en egen ledarakademi där alla våra nuvarande och blivande rektorer och förskolechefer går. Syftet med akademin är att stärka enhetscheferna i deras ledarroll samt ge dem teoretiska kunskaper och verktyg för att bli trygga och tydliga ledare.

Våra förskolechefer och rektorer får också regelbunden fortbildning i ekonomi, arbetsmiljöarbete, kvalitetsarbete, skoljuridik och arbetsrätt.