Anders Ek


Koncernchef
E-post: anders.ek@palmlunds.se
Telefon: 0768-58 00 42

Malin Spets


Förskolechef och föreståndare MMI-institutet
E-post: malin.spets@palmlunds.se
Telefon: 0708-17 67 34

Anna Fondell Persson


Rektor
E-post: anna.fondellpersson@palmlunds.se
Telefon: 0702-76 08 64

André Deltin


Drift- och HR-chef
E-post: andre.deltin@palmlunds.se
Telefon: 0768- 58 00 49

Christina Wahlgren Ek


Rektor och grundare
E-post: christina.w.ek@palmlunds.se
Telefon: 0768-58 00 48