Denna veckan startar vi utbildningen Montessorilärarutbildningen för åldrarna 3-6 år. Vi har 12 förväntansfulla studenter på plats som ska gå utbildningen tillsammans. Utbildningen ges i fyra block på 4-6 veckor. De första studenterna examineras i maj 2018. Utbildningen ges i samarbete med AMI, Association Montessori Internationale. Efter utbildningen kan man arbeta på montessoriförskolor över hela världen. Det centrala i montessoriutbildningen är hur vi sätter barnet och kunskapen om människan i centrum. Människan har redan som liten alla potentialer inom sig och det är lärarens uppgift att vägleda barnen till deras fulla utveckling. Undervisningen är mycket individuellt baserad och bygger till stor del på koncentration och självständighet.

En utbildning för montessoriförskollärare har tidigare funnits i Uppsala, men nu blir vår utbildning i Lund landets enda. I våra nyrenoverade lokaler på St Lars väg 5 bedriver vi också nystartade Montessoriförskolan Mammolina, som tar emot de första barnen nu i slutet av februari. Studenterna på Institutet kommer att kunna göra sina observationer på Mammolina.

Framöver kommer vi att ha fler kurser. Den 27 mars 2017 startar vi en tvåveckors assistentkurs. Mellan kursveckorna är det en dryg månad. Då läser du kurslitteratur, skriver uppsatser och gör din observation. På föreläsningarna får du kunskaper om grunderna i montessoripedagogiken, den vuxnas förhållningssätt och assistentens roll, barns utvecklingsstadier och självständighet samt språk, frihet, rörelse och ordning med mera. Du gör din observation på en montessoriförskola under två förmiddagar. Då får du tillfälle att se hur montessoripedagogiken fungerar i praktiken och vilken roll assistenterna har i den.

Den 6 och 7 april 2017 ger vi en tvådagars introduktionskurs till montessori. Den passar dig som är nyfiken på montessori, kanske tänker du sätta ditt barn i en montessoriförskola eller funderar du på att börja arbeta i en montessoriverksamhet?Här hittar du mer information om introduktionskursen.

/Jennie Elfström